Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Poster LR 33x48 cm754

 10-11 Σεπτεμβρίου 2021
 Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
 
 Οργάνωση
 Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
 Σε συνεργασία
 Α’ Χημειοθεραπευτικό-Ογκολογικό Τμήμα, A.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
                                                                                                                            Περισσότερα

2 WEBINAR ESIO 9 2021

 Thursday 30th September 2021,
 2-6 pm Athens time
 
 Under The Auspices of
 The University of Patras

                                                                                                                            Περισσότερα

POSTERHANIA2021

 22-23 Οκτωβρίου 2021
 Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου «Μεγάλο Αρσενάλι», Χανιά
 
 Οργάνωση
 Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

 Σε συνεργασία
 Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Π.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
 Ογκολογικό τμήμα Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
 Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
 Εταιρεία Στήριξης Αντικαρκινικής Έρευνας(Ε.Σ.Α.Ε.)                                                                                                                            Περισσότερα

 Poster LR 33x48 cm754

 

9cce5a2dc7ce9768138509d7992bc11f