Μελλοντικές Εκδηλώσεις

9cce5a2dc7ce9768138509d7992bc11f

 13-15 Μαΐου 2021
 Athenaeum Intercontinental

 Οργάνωση
 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

 Σε συνεργασία
 Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
 Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
 Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α.)
 Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ο.)
 Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος – Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

  Ά Ανακοίνωση Site Συνεδρίου Live Streaming

13-15 Μαΐου 2021
Athenaeum Intercontinental

Οργάνωση
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Σε συνεργασία
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής (Ε.Ε.Π.Α.)
Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ο.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος – Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

sLode 01 01234   Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
   Ώρα 19.00-20.30

 

 

 


   
  Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
  Για να παρακολουθήσετε το Webinar ζωντανά πατήστε ΕΔΩ

2021 09 10 11 poster10-11 Σεπτεμβρίου 2021WEB ONLY LOGO FIN BLUE

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρία Γηριατρικής Ογκολογίας


Επιστημονικό Πρόγραμμα


Περισσότερα

 9cce5a2dc7ce9768138509d7992bc11f

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)