Μελλοντικές Εκδηλώσεις

Healthy Aging: The role of diet and physical activities10 November 2018
Auditorium, Hellenic Pasteur Institute 

 Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καταγμάτων στους Ηλικιωμένους

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)