Μελλοντικές Εκδηλώσεις

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WEBINAR XONRID

   8 Ιουλίου 2020
   20.00-21.30

 

 

 

 
Περισσότερα

 2020 poster giriatriki all
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WEBINAR XONRID

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)