Προηγούμενες Εκδηλώσεις

afisa_3_2.jpg9-10 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα,
Ξενοδοχείο The Margi

Συνδιοργάνωση:

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας

 2020 poster giriatriki all
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WEBINAR XONRID

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)