Προηγούμενες Εκδηλώσεις

5th Lung Cancer Network «From the Bench to the Bedside»

18-20 January 2018
Hilton Athens, Greece

Organized by:
Hellenic Society of Geriatric Oncology
Oncology Center of Biomedical Education & Research
Turkish Society of Medical Oncology

Under the auspice of:
National and Kapodistrian University, Medical School, Athens, Greece
Istanbul University, Medical School, Istanbul, Turkey


Περισσότερα

 2020 poster giriatriki all
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ WEBINAR XONRID

 

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (4ο ΕΣΟ)